Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Продукти / услуги

Без цена

Коремен ехограф (абдоминален)

Коремен ехограф (абдоминален)

Без цена

Наблюдаване на рискова бременност

Наблюдение на рискова бременност

Без цена

Нормално раждане

Нормално раждане

Без цена

Посявка за микробиологично изследване

Взимане на вагинален или цервикален секрет

Без цена

Соносалпингография (хидротубация)

Ултразвук с устройството на Доплер