Категории

Ортопедия , травматология и гръбначна хирургия

Реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат:

Продукти / услуги

Oперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците, таза и гръбначния стълб

Oперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците, таза и гръбначния стълб

Без цена

Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани.

Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани.

Без цена

Възстановяване на периферни нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат.

Възстановяване на периферни нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат.

Без цена

Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна става

Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна става

Без цена

Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат

Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат

Без цена

Лечение на нелекувани или неправилно лекувани увреди на опорно-двигателния апарат.

Лечение на нелекувани или неправилно лекувани увреди на опорно-двигателния апарат.

Без цена