Категории

Ортопедия , травматология и гръбначна хирургия

Реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат:

Продукти / услуги

Лечение на спортна травматология и артроскопска хирургия на големите стави

Лечение на спортна травматология и артроскопска хирургия на големите стави

Без цена

Миниинвазивна хирургия на костите и ставите

Миниинвазивна хирургия на костите и ставите

Без цена

Ортопедично лечение на възпалителните и дегенеративните състояния на ставите /артрозна болест/, тумори и др.

Ортопедично лечение на възпалителните и дегенеративните състояния на ставите /артрозна болест/, тумори и др.

Без цена

Ортопедично лечение на остеопоротични фрактури

Ортопедично лечение на остеопоротични фрактуриОртопедично лечение на отеопоротични фрактури

Без цена

Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни

Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекрозата на тазобедрената става при деца и възрастни

Без цена

Свободен тъканен трансфер в областта на опорно-двигателния апарат

Свободен тъканен трансфер в областта на опорно-двигателния апарат

Без цена