Категории

Ортопедия , травматология и гръбначна хирургия

Реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат:

Продукти / услуги

Свободна и несвободна кожна пластика в областта на опорно-двигателния апарат.

Свободна и несвободна кожна пластика в областта на опорно-двигателния апарат.

Без цена

Сухожилна и мускулна пластика.

Сухожилна и мускулна пластика.

Без цена

Удължаване на крайници и части от скелета.

Удължаване на крайници и части от скелета.

Без цена