Категории

RR холтер

Електрокардиография (ЕКГ)

Ехокардиография (ЕхоКГ)

Кардиологични прегледи

Холтер ЕКГ

Продукти / услуги

RR холтер

RR холтер

Без цена

Електрокардиография (ЕКГ)

Електрокардиография (ЕКГ)

Без цена

Ехокардиография

Ехокардиография

Без цена

Консултативен кардиологичен преглед

Консултативен кардиологичен преглед

Без цена

Мониторинг на жизнени функции

Мониторинг на жизнени функции

Без цена

Прегледи по домовете

Прегледи по домовете

Без цена