Категории

УНГ

Продукти / услуги

Инцизия на перитонзиларен абсцес

Инцизия на перитонзиларен абсцес

Без цена

Клиничен тест за слух

Клиничен тест за слух

Без цена

Клинични вестибуларни тестове за изследване на равновесната функция

Клинични вестибуларни тестове за изследване на равновесната функция

Без цена

Консултативен УНГ преглед - на ушите , носа , гърлото

Консултативен УНГ преглед - на ушите , носа , гърлото

Без цена

Отстраняване на носна тампонада

Отстраняване на носна тампонада

Без цена

Отстраняване на хирургични шевове от глава и шия

Отстраняване на хирургични шевове от глава и шия

Без цена