Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Продукти / услуги

Без цена

Гинекологичен преглед

Гинекологичен преглед

Без цена
Без цена

Доплерово изследване

Доплерово изследване

Без цена

Имунизация против рак на маточната шийка

Имунизация против рак на маточната шийка

Без цена

Кардиотокография

Запис на сърдечната дейност на плода

Без цена

Колпоскопия

Диагностична процедура