Категории

ОПЛ - услуги

Продукти / услуги

Наблюдение на новородени и кърмачета: имунизации, измерване на ръст и тегло, издаване на болничен лист на родителя

Наблюдение на новородени и кърмачета: имунизации, измерване на ръст и тегло, издаване на болничен лист на родителя

Без цена

Определя какъв е риска да развиете заболяване. Насочва за консултация към друг лекар специалист

Определя какъв е риска да развиете заболяване. Насочва за консултация към друг лекар специалист

Без цена

Профилактични прегледи на възрастни

Профилактични прегледи на възрастни

Без цена

Профилактични прегледи на деца до 0 до 18 годишна възраст съобразно програма Детско здравеопазване и изготвяне на индивидуален план за хранене

Профилактични прегледи на деца до 0 до 18 годишна възраст съобразно програма Детско здравеопазване и изготвяне на индивидуален план за хранене

Без цена