Категории

Акушерство

Гинекология

Трудова медицина и профилактични прегледи

Продукти / услуги

01.Гинекологични прегледи, консултации и допълнителни изследвания при всички гинекологични изследвания

Гинекологични прегледи, консултации и допълнителни изследвания при всички гинекологични изследвания

Без цена

01.Диагностика на ранна бременност

Диагностика на ранна бременност

Без цена

02.Профилактика на рак на маточната шийка

Профилактика на рак на маточната шийка

Без цена

03.Диагноза и лечение на на истмико - цервикална недостатъчност

Диагноза и лечение на на истмико - цервикална недостатъчност

Без цена

03.Цитодиагностика на предраковите изменения на маточната шийка

Цитодиагностика на предраковите изменения на маточната шийка

Без цена