Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Алвеолопластика

Алвеолопластика

Без цена

Пластиката на алвеоларните гребени и меките тъкани, върху които се поставят протезите, се извършва тогава, когато възможностите на протетичната стоматология не са в състояние да осигурят нормалното им задържане и функциониране. Причината за лошо задържане на протезите или тяхното нестабилно носене може да се дължи на недостатъчна годност на лигавицата, алвеоларната кост, на действието на мимическите мускули и някои дъвкателни мускули. За това се извършват и разнообразни операции които могат да засягат меките тъкани, костите, мускулите или едновременно различни елементи на протезното поле.
Преди операцията се извършва подробен анализ на точното място което пречи на протезирането, правят се рентгенови снимки.