Категории

Адвокатски кантори и правни услуги

Административни услуги

04.Търговска марка

04.Търговска марка

Без цена

Търговската Марката е знак, които е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Това е определението за марка според българския Закон за марките и географските означения.Търговската марка е известна още в бизнессредите като “бренд” и “брендово име”.

Доверете св на Професионализма!

Телефон за поръчка:
032/ 99 07 77
Мобилен телефон за поръчка:
0887 802 663