Категории

Психиатрия

Продукти / услуги

Анорексия и булимия

Анорексия и булимия

Без цена

Афективно разстройство

Афективно разстройство

Без цена

Депресивно разстройство

Депресивно разстройство

Без цена

Депресия от изчерпване

Депресия от изчерпване

Без цена

Дефиниране нива на психосексуално функциониране с помощта на мултидименсионални скали за оценка на сексуална дисфункция

Дефиниране нива на психосексуално функциониране с помощта на мултидименсионални скали за оценка на сексуална дисфункция

Без цена

Ендогенна депресия

Ендогенна депресия

Без цена