Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Продукти / услуги

Без цена

Соносалпингография (хидротубация)

Ултразвук с устройството на Доплер

Без цена