Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Продукти / услуги

Кардиотокография

Запис на сърдечната дейност на плода

Без цена

Наблюдаване на рискова бременност

Наблюдение на рискова бременност

Без цена