Категории

Високотехнологични изследвания

Оперативни интервенции

Рутинни диагностични и лечебни процедури

Продукти / услуги

Анализ на вълновия фронт на окото

Анализ на вълновия фронт на окото

Без цена

Биомикроскопия

Биомикроскопия

Без цена

Вземане на секрет за микробиологично изследване

Вземане на секрет за микробиологично изследване

Без цена

Визуализация и документиране на заден очен сегмент (т.нар. очни дъна)

Визуализация и документиране на заден очен сегмент (т.нар. очни дъна)

Без цена

Гониоскопия

Гониоскопия

Без цена

Екзофталмометрия

Екзофталмометрия

Без цена