Категории

Високотехнологични изследвания

Оперативни интервенции

Рутинни диагностични и лечебни процедури

Продукти / услуги

Измерване, анализ и преизчисляване на вътреочно налягане (при глаукома)

Измерване, анализ и преизчисляване на вътреочно налягане (при глаукома)

Без цена

Компютърна периметрия

Компютърна периметрия

Без цена

Оперативни интервенции при вродени и придобити заболявания

Оперативни интервенции при вродени и придобити заболявания

Без цена

Операции за катаракта

Операции за катаракта

Без цена

Оптична кохерентна томография

Оптична кохерентна томография

Без цена

Отстраняване на чужди тела от конюнктива и роговица

Отстраняване на чужди тела от конюнктива и роговица

Без цена