Категории

УНГ

Продукти / услуги

Аудиометрия и Тимпанометрия

Аудиометрия и Тимпанометрия

Без цена

Вземане на биопсичен материал от нос и външно ухо

Вземане на биопсичен материал от нос и външно ухо

Без цена

Вземане на секрет за микробиологично изследване от ЛОР /в среда/

Вземане на секрет за микробиологично изследване от ЛОР /в среда/

Без цена

Задна носна тампонада

Задна носна тампонада

Без цена

Закрито наместване на носна фрактура

Закрито наместване на носна фрактура

Без цена

Индиректна ларингоскопия

Индиректна ларингоскопия

Без цена