Категории

Психиатрия

Продукти / услуги

Индивидуализирана фармакотерапия на базата на фенотип и респондер-реакция

Индивидуализирана фармакотерапия на базата на фенотип и респондер-реакция

Без цена

Индивидуална личностово центрирана психотерапия – позитивна и проблемно ориенирана

Индивидуална личностово центрирана психотерапия – позитивна и проблемно ориенирана

Без цена

Инструментални методи: Електростимулационен тест, Доплерова сонометрия

Инструментални методи: Електростимулационен тест, Доплерова сонометрия

Без цена

Невровегетативни симптоми, свързани с климактериум и менопауза

Невровегетативни симптоми, свързани с климактериум и менопауза

Без цена

Невроза (неврастения, страхова невроза)

Невроза (неврастения, страхова невроза)

Без цена

Неорганично разстройство на съня

Неорганично разстройство на съня

Без цена