Категории

Оперативни интервенции

Очни болести

Продукти / услуги

Сондиране и промивка на сл.пътища

Сондиране и промивка на сл.пътища

Без цена

Вземане на секрет за микробиологично изследване

Вземане на секрет за микробиологично изследване

Без цена

Гоноскопия-изследване на камерен ъгъл

Гоноскопия-изследване на камерен ъгъл

Без цена

Изследване на зрителна острота

Изследване на зрителна острота

Без цена

Изследване на зрително поле-Периметрия

Изследване на зрително поле-Периметрия

Без цена

Изследване на очни дъна-офталмоскопия

Изследване на очни дъна-офталмоскопия

Без цена