Категории

Акушерство

Гинекология

Трудова медицина и профилактични прегледи

Продукти / услуги

04.Колпоскопия и Видеоколпоскопия

Колпоскопия и Видеоколпоскопия

Без цена

04.Наблюдение и лечение на пациентки с високо рискова бременност

Наблюдениее и лечение на пациентки с високо рискова бременност

Без цена

05.Биопсия-хистологична диагностика на изменения на маточната шийка

Биопсия-хистологична диагностика на изменения на маточната шийка

Без цена

05.Ултразвукова оценка на анатомията на плода , чрезизползване на 2D ,3D , 4D Doppler

Ултразвуков преглед през бУлтразвукова оценка на анатомията на плода , чрезизползване на 2D ,3D , 4D Dopplerременността

Без цена

06.Диатермокоаголационни техники за лечение на леките и среднотежки форми на цервикални лезии

Диатермокоаголационни техники за лечение на леките и среднотежки форми на цервикални лезии

Без цена

06.Ранен ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии

Ранен ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии

Без цена