Категории

Акушерство

Гинекология

Трудова медицина и профилактични прегледи

Продукти / услуги

14.Kонсултиране относно необходимостта от лечение и планиране възникването на бременност с основната цел тя да е успешна при всички жени, които желаят това и особено при тези със спонтанен аборт/аборти в миналото консултиране относно необходимостта от леч

Kонсултиране относно необходимостта от лечение и планиране възникването на бременност с основната цел тя да е успешна при всички жени, които желаят това и особено при тези със спонтанен аборт/аборти в миналото консултиране относно необходимостта от лечение и планиране възникването на бременност с основната цел тя да е успешна при всички жени, които желаят това и особено при тези със спонтанен аборт/аборти в миналото консултиране относно необходимостта от лечение и планиране възникването на бременност с основната цел тя да е успешна при всички жени, които желаят това и особено при тези със спонтанен аборт/аборти в миналото

Без цена

Трудова медицина и профилактични прегледи

Трудова медицина и профилактични прегледи

Без цена