Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Контакти                           Акушерогинекологичен кабинет
                              Доц. Д-р Мария Малинова
 
                         
                              МЦ Репродуктивни здраве
                              гр. Пловдив
                              бул." Пещерско шосе" 115
                              GSM : 0888 319 083
                              I-mail :mar_lub_mal@abv.bg
                              Прегледите се извършват след 
                              предварително записване