Категории

Кардиологични изследвания

Кардиологични прегледи

Информация


                                              

               Д-р Кънева - кардиологът на Вашето дете! 

             Образование и специализации:

                 1979 год. - медицина в МА-София.

              1985 год. – специалност по детска кардиология.

              1889 год. – специалност по детска ревмокардиология.

              Специализации в Гърция, Израел, САЩ, Италия и Германия.


            Доц. Анна Кънева е началник на Отделение по детска кардиология

       в Национална кардиологична болница. Тя е водещ специалист в неин-

       вазивната и инвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания 

       при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ), както и

       при бременни за откриване на ВСМ на плода. 
            Експерт в интервенционалното лечение на ВСМ при деца и възрастни. 

       Въвежда в България транскатетърно затваряне на междупредсърден де-

       фект (МПД) и персистиращ артериален канал (ПАК) и извършва балонна

       валвулопластика при аортна стеноза, пулмонална стеноза,стеснени био-

       логични клапи; стентиране при коарктация на аортата и стенози на бело-

       дробната артерия; запушване на абнормни съдове. 

            * Специализира във водещи центрове по детска кардиология в САЩ, Из-

       раел, Гърция, Италия, Германия.

            *Член е на Европейската асоциация по детска кардиология, Европейско-

       то кардиологично дружество, Дружеството на кардиолозите в България-член 

       на УС, Българското дружество по интервенционална кардиология - член на 

       УС, Българска педиатрична асоциация.

            *Има сертификати по инвазивна кардиология, неинвазивна диагностика

       на сърдечно-съдови заболявания, фетална ехокардиография. 

             *Направила е над 70 научни публикации в областта на интервенционал-

       ната кардиология, естествената и следоперативна еволюция на ВСМ, наруше-

      ния на ритъма и проводимостта.

                                Услуги

♦ ехокардиография

♦ фетална ехокардиография
♦ Холтер ЕКГ
♦ Холтер на артериално налягане
♦ велоергометрия (работна ЕКГ проба)
♦ запушване не абнормни съдове;
♦ пулмонална стеноза;
♦ стеснени биологични клапи;
♦ балонна валвулопластика при аортна стеноза;
♦ стентиране при коарктация на аортата и стенози на белодробната артерия;
♦ сърдечна катетеризация

 

Апаратура:

 • Ехокардиограф Sonos 2500; ЕКГ Shiller.

 

Работно време: 

 • Адрес на частна практика:

  гр. София, ул. Уилям Гладстон 17
  Прегледи и консултации след предварително записване на 0887 982 334


  Доц. д-р Анна Кънева приема пациенти след предварително записване на тел.: 02 980 4162.

  Работи по договор с НЗОК в Национална кардиологична болница:
  понеделник: 14.00 – 20.00 ч.