Категории

Годишно приключване

ДДС

Обжалване на данъчни и административни актове

Правни консултации

Счетоводни услуги

Съдебно счетоводни заключения или експертизи

ТРЗ

Информация                          Счетоводна къща Максимум консулт е създадена през1996г.
                    от г-жа Пенка Дженкова с основна дейност цялостно счетоводно
                    обслужване на български и международни компании в областта на
                    счетоводството , данъците и правото. В кантората работят трима
                    експерти.
                         Нашата цел е да предоставяме качествени и навременни услу-
                   ги на разумни цени, чрез добре обучени професионалисти. Успехът
                   на клиентите ни е наша основна грижа.
                        В днешната несигурна, бързоразвиваща се, постоянно променя-
                   ща се бизнессреда,ние разполагаме с нужните знания, опит и ресур-
                   си, за да бъдем част от просперитета на вашия бизнес.Индивидуал-
                  ния подход ,бързите и качествени услуги , облечени в коректност и
                  конфиденциалност благоприятстват успеха на доверилите ни се .
                        Можем да Ви бъдем полезни с нащите услуги :
                         - Счетоводни услуги
                         - ТРЗ /подготовката и изготвянето на документи за НАП и НОЙ
                  става с посредничеството на елекронния подпис на счетоводната къща.
                         - Годишно приключване
                         - Съдебно-счетоводни заключения и експертизи
                         -  Правни консултации
                         -  Обжалване на документи и административни актове