Категории

Акцизи

Годишно приключване

ДДС

Регистрация на фирми в Търговския регистър

Социално осигуряване

Съставяне на финансов отчет

Текущо счетоводно обслужване

ТРЗ

Информация

                     Счетоводна кантора ЕТ Евгения Шагова е създадена през 2003г. в
                     гр. Пловдив от г-жа Шагова, с основна дейност счетоводни услуги :
             текущо счетоводно обслужване , ДДС ,ТРЗ, социално осигуряване , акцизи ,
             годишно приключване , съставяне на финансови отчети ,регистрация на фирми
             в търговския регистър. Цените на услугите са достъпни и съобразени с иконо-
.            мическата ситуация, в която се намира страната в момента. Във фирмата работят
                                                         трима счетоводители.
             Нашето предимство в сравнение със счетоводните фирми на пазара е изключително
         ефективното обслужване, използването на всички съвременни технологии за счетоводно
                                                         обслужване и комуникация.
 
            Някои от нашите дейности са:
 
   -  Щателна проверка на ГФО;
   - Амортизационни планове и отчисления на активи;
   - Пълна организация на счетоводството според индивидуалните изисквания на съответната фирма;
   - Съдействие и консултации по изготвяне на трудови и граждански договори;
   - Подаване и изготвяне на Справки – декларации по ДДС;
   - Регистриране на гражданските и трудови договори и представяне на информацията в регистъра на НОИ и     НАП;
   - Изготвяне на данъчни декларации;
   - Осчетоводяване на приходно-разходната документация;
   - Попълване на трудови и осигурителни книжки;
   - Заверки на осигурителния стаж;
   - Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета.
          Предоставяйки своите услуги,  освобождаваме клиентите си от поддържане на отдел Счетоводство и отдел ТРЗ, наемане на допълнителен специализиран персонал (счетоводители) и закупуване на скъпо струващ счетоводен софтуер.
 
                  Работното време на кантората е всеки делничен ден от 10.30ч. -19.30ч.
                  Адресът на кантората е гр. Пловдив ,ул. "Д-р Владо" 8 ,тел.: 032 / 621 129 и
              GSM: 088 786 72 44 , 087 989 30 71 ,E-mail : evgeniashagova@abv.bg