Категории

Пролет - Лято / 2011

Информация

  
                               ДИГИТАЛНИ РЕНТГЕНОВИ КАБИНЕТИ ЗА ЗЪБНИ СНИМКИ
 
КАБИНЕТ  1 -ПЛОВДИВ
ул.Ген. Данаил Николаев № 1 -  (0894015534)

     В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки с апаратура  KODAK 8100 3D:
  1. Сегментни рентгенови снимки
  2. Панорамни рентгенови снимки
  3. Рентгенови снимки пo Simpson и Belo
  4. 3D рентгеново изследване:
                  - две челюсти - 130 лв.
                  - една челюст - 100 лв.
                  - квадрант       -   80 лв.

    Стоматолозите могат да получат снимките на плака, e-mail или CD, според предпочитанията си.

                                                 КАБИНЕТ 2 "ДИГОРА"  ПЛОВДИВ-(0890410049)

                                                       ул. Македония №6 (до магазин FADO)

 
    Имаме удоволствието да ви представим вторият си кабинет, намиращ се  в кв."Кючук Париж", 
    на  ул."Македония"6, в сградата на заведение EXTREEM, до магазин FADO.
   
    В кабинета се предлагат всички видове зъбни снимки : 
  1. Сегментни рентгенови снимки
  2. Панорамни рентгенови снимки (плака, CD, E-mail)
  3. Рентгенови снимки пo Simpson и Belo
  4. Дигитални телерентгенографии( плака, CD, E-mail)
  5. Фас 
  6. Китка
                                                КАБИНЕТ 3- "ДИГОРА" ХАСКОВО -(0890 20 63 63)
                                                        МЦ" ХИРОН"-ет.2 ,зад читалище ЗАРЯ
         
  Най-новият ни кабинет е оборудван с най-висок клас рентгенова апаратура KODAK CS9000.
  Единственият рентгенов кабинет в ХАСКОВО, който предлага дигитална Телерентгенография и     реално 3D изследване(изследване в три равнини).Колеги, които желаят обучение за работа със софтуера, моля да позвънят на тел:0898426828(Панайотова).

     В кабинета се предлагат всички видове зъбни снимки:
         1.Сегментни графии
         2.Панорамни графии (плака, CD, E-mail)
         3.Телерентгенографии (плака, CD, E-mail)
         4.3D изследване(на квадрант, на една челюст, на две челюсти)                     
         5.Темпоромандибуларни стави
         6.Симпсън и Бело
         7.Bitewing(кариесна диагностика)