Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Точен избор на средства за орална хигиена

Точен избор на средства за орална хигиена

Без цена

     Кое налага редовната устна хигиена?

     Само минути след измиване на зъбите
  върху тях отново започва да се образува зъбна
   плака. След около три седмици се развива
  възпаление на венците, а след няколко месеца -
    зъбен кариес. Установено е, че в 1 мг зъбен
       налеп се съдържат над 250 милиона
    микроорганизми, а при лица със занемарена
    устна хигиена се откриват около 250 мг налеп.
   Бактериите реагират с хранителните остатъци в
   него, като произвеждат киселини. Те атакуват и
   разрушават зъбния емайл, както и предизвикват
      развитието на венечни заболявания. Затова
    хигиената на устната кухина заема водещо място
        в профилактиката на стоматологичните
                    заболявания.

       Зъбната плака е налеп, който се

образува върху повърхността на зъбите. Тя
представлява меко образувание, съставено от
микроорганизми и продукти на тяхната дейност.
Плаката е плътно прикрепена към зъбните
повърхности и не се отделя при изплакване на
устата. Повърхностите, върху които се образува
и задържа най-много плака, са и главните места
за развитие на зъбен кариес.
Най-ефективен и безвреден начин за от
страняване на зъбната плака е механичното
почистване с помощта на четка и паста.
Основното предназначение на четката е да
отстранява ефикасно плаката, като има достъп
до всички места в устата. Необходим е грижлив
подбор на четката за зъби съобразно възрастта
и състоянието на уст ната кухина.

    Средства за лична орална хигиена:

     1.Четки за зъби -ръчни или електрически?

И двата вида са приложими във всички
възрасти. При правилна употреба електрическите
имат по-голяма ефективност при отстраняване на
зъбната плака в сравнение с ръчните.
Препоръчва се употребата им и от хора с
физически или нервномускулни увреждания на
горните крайници.
      Зъбните четки са нетрайни и е необходимо
да се сменят на всеки 2-3 месеца. Само
неизносената и добре съхранявана четка може да
изпълнява своето предназначение. Препоръчва се
използването на две четки - една за сутрешното
и една за вечерното измиване. Изсъхналите
влакна са по-еластични и по-добре премахват
плаката/т.е. зъбите трябеа да се мият със суха
четка,а не да мокри преди да се сложи пастата
върху нея/. Измиващият ефект в 60% се дължи на
четката.
      Избор на дизайн и твърдост на четката:
Най-добре е това да прецени личният стоматолог
според състоянието на зъбите и венците в
устната кухина.
                 
       2.Между-зъбни четчици и конци за почистване на междузъбните
          пространства.
      Между-зъбните четчици са едно от най -
добрите средства за почистване на
пространствата между зъбите,поради
невъзможността на всички други средства да
почистят вдлъбнатите места на зъба около
венеца.С междузъбните четчици се осъществява и
масаж на венците.Конците  не могат да
достигнат тези пространства поради
бъбрековидната форма на някои зъби.   
      Съществуват навосъчени и ненавосъчени
конци. Навосъчените лесно се плъзгат по
страничните повърхности на зъбите, но при
невнимателна употреба те могат да травмират
венеца. Ненавосъчените конци се въвеждат по-
трудно между зъбите, но по-лесно почистват
плаката. Употребата на конци е  начин за
почистване на контактните странични зъбни
повърхности.
                  
        3.Апарати за орални хидропроцедури- или наречни още иригатори,или
           зъбни душове.
     Използват се след изчеткване на зъбите
и допълнителното им почистване с конци. Освен
почистващ, те имат и отличен масажиращ ефект. 

     4.Средства за химичен контрол на зъбната плака

       Доказано е, че само с механични
средства е невъзможно да се постигне цялостно
и пълно отстраняване на зъбния налеп от
устната кухина. За по-добрата профилактика на
зъбния кариес и на заболяванията на венците се
препоръчва ежедневното използване на химични
средства - разтвори за плакнене, шпрейове,
гелове, пасти за зъби и др. Приложението на
химичните средства понякога може да е
единствената възможност за почистване на
устната кухина - например при стадии на
реанимация при тежки заболявания, при
междучелюстно шиниране, при хора с умствени
увреждания и др. Конкретният избор на тези
средства се прави след прецизен анализ на
състоянието на зъбите и меките тъкани в
устата.

          Методи за лична орална хигиена:

    1.Устна хигиена при възрастните

За правилното почистване са
необходими поне 2,5-3 минути два пъти дневно -
сутрин след сън/ а не след закуска/ и вечер
преди лягане /поне 1 час след вечерното
хранене/.
       За всяка част от устата трябва да се
отделя еднакво време и внимание (горе ляво,
горе дясно, долу ляво, долу дясно, език).
       Задължително е почистването на всички
зъбни повърхности с помощта на изброените по-
горе средства.
       Наличието на коронки и мостове не
трябва да възпрепятства поддържането на добра
хигиена. При почистването на мостове не може
да се прилага стандартната почистваща техника
с конец. В този случай, както и при наличието
на фиксирани ортодонтски апарати, се
препоръчва употребата на между-зъбни четчици и
апаратите за хидропроцедури.
       Съществуват множество конкретни
методики за почистване на зъбите със зъбни
четки и с конци. Само личният стоматолог може
да препоръча най-подходящия начин според
състоянието на устната кухина.

2.Устна хигиена при децата

Още преди пробива на първите млечни
зъби, венците на децата трябва да се
почистват. Най-подходящо е това да става с
мокра марля след хранене и преди лягане.
        Поне до две годишна възраст родителите
трябва да мият зъбите на децата, а след това
те да се насърчават сами да го правят.
        До четири годишна възраст децата могат
да прилагат обикновена техника за миене - с
малки кръгови движения на четката. Основната
цел е създаването на навик за миене поне два
пъти дневно.
        Може да се използват както обикновени,
така и електрически четки за зъби.
        При малките деца не се препоръчва
използването на конци, интердентални четки или
клечки за зъби, поради опасността от
травмиране на меките тъкани и увреждане на
зъбните зародиши.
        Обучението и мотивацията на децата за
правилна устна хигиена трябва да се извършва
съвместно от родителите и от стоматолога.
Задължителен е професионалният стоматологичен
контрол поне веднъж на шест месеца.