Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Екстракция на многокоренов зъб

Екстракция на многокоренов зъб

Без цена

С болния зъб е необходимо да се разделим в следните случаи:
   -корозиоония процес се е усложнил до образуване на киста, гранолом в корена на зъба;
   -паталогичния процес е обхванал нискочелюстният нерв;
   -невъзможност за овладяване н възпалителния процес в костта, т.е. невъзможно е лекуването на остеомиелита и периодонтита;
    -зъба е толкова разрушен от корозоционни процеси, че съвременните методи на реставрация не позволяват неговото възстановяване;
    -наличие на "мъдрец" косо разположен и разрушаващ съседните зъби.