Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Френулотомии

Френулотомии

Без цена

Това е операция при която късият френулум се премахва главно по ортодонтски причини, като невъзможността на предните два зъба да се съберат, това е при френулума на горна челюст. Късият френулум на езика пречи на говора и храненето на детето.Операцията се състои в изрязване на подлежащата съединителна тъкан. После се зашива и раната епителизира.