Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Фотокомпозитни коронки

Фотокомпозитни коронки

Без цена

 Фотокомпозитниte коронки се ползват в случаи

на дългосрочно временно лечение (например

наблюдения на кореново лекуван зъб под въпрос)

или по финансови причини, в които пациентът

иска по-трайна естетика. Изработват се в

лабораторията върху модел от отпечатък по

метода на фотополимерните пломби. Могат да се

носят от няколко до 10-15 години.