Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Тотална протеза

Тотална протеза

Без цена

 Целите (тотални) протези се изработват при
липса на всички зъби в устата, докато
частичните протези запълват липсата на
извадените зъби и предпазват останалите от
разместване.
 Имедиантните протези се поставят в същия ден
след изваждането на зъбите. Носят се около
месец докато зараснат местата на извадените
зъби.
 Горната тотална протеза се задържа към
небцето чрез вакуум.
Долната тотална протеза се задържа с помощта
на гравитацията.
Протезирането чрез плакови протези е един от
най-бързите и евтини начини да се заместят
липсващите зъби.