Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

НЗОК - Стоматологични услуги

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Екстракция на временен зъб

Екстракция на временен зъб

Без цена

 Млечните зъби започват да никнат около 6-ия
месец и продължават до 3-тата година. Около 6
-тата година започват да пробиват постоянните
зъби, които заместват млечните.
 Ваденето на зъби у деца трябва да става много
внимателно, системно и с оглед развитието на
зъбите.
Преждевременното изваждане на млечните зъби
често нарушава правилният растеж на
постоянните зъби, тъй като никненето им се
насочва към онази страна, където съпротивата е
най-слаба. В такъв случай постоянните зъби
могат да поникнат накриво, извън зъбната
редица, много разредени или притиснати (при
ранно поникване). Също така има опасност
заедно с болния млечен зъб да се изтръгне и
зародишът на постоянния, който лежи между
корените на млечника.
 Съветваме ви да не вадите млечен зъб, особено
кътен, докато не се е разклатил добре коренът
му, защото и най-малката повреда на ядката на
новия зъб, който е под него, ще го разруши и
няма да поникне постоянен зъб.

Преценката за
изваждане на млечен зъб и самото изваждане
трябва да се направи от стоматолог.