Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Коремен ехограф (абдоминален)

Коремен ехограф (абдоминален)

Без цена

Коремен ехограф (абдоминален)

Ехографията намира място като диагностичен способ в акушерството и гинекологията. Служи за оглед на матката, яйчниците, маточните тръби, контрол над бременността.

 При коремния ехограф трансдюсерът се поставя на корема и ултразвуковите вълни преминават през корема към плода.

 Трансдюсерът на ехографа съдържа пизеоелектирчен кристал, който при приложение на електромагнитни вълни става източник на ултразвук.
Те се разпространяват в тъканите и се отразяват при контакта с тях. Отразените вълни се регистрират от трансдюсера и се превръщат в електрична информация, обработвана от компютър и визуализирана на екран.