Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Проследяване на бременност (женска консултация)

Проследяване на бременност (женска консултация)

Без цена

Проследяване на бременност (женска консултация)

Проследяването на бременността започва обикновено в третия лунарен месец – 12 г.с. При това посещение се оформя подробна карта за наблюдение на бременната жена, уточняват се срокът на бременността и вероятният термин за раждане, измерва се ръст, тегло, кръвно налягане и се назначават рутинни изследвания: пълна кръвна картина, урина, тест за сифилис и хепатит В, кръвна група и резус фактор, изследва се влагалищен секрет за инфекции. Обсъждат се храненето, начина на обличане, рискове от полов живот по време на бременността, пътуване и спорт. Назначават се специални витамини. До петия месец визитите в женската консултация трябва да бъдат веднъж месечно, до 36 г. с. – на три седмици, а след това, веднъж седмично, до раждането. Жените с рискова бременност трябва да посещават своя лекар по-често. По време на проследяване на бременността на два месеца се изследва пълна кръвна картина и урина със седимент.

  Ехографското изследване на плода е напълно безвреден за майката и плода метод. До 12 г. с. предимства по отношение на точността на диагнозата в женската консултация има вагиналната ехография. При нормално протичаща бременност, са достатъчни 4-6 ехографски прегледа, които имат своето важно информационно значение в следните направления:
  1.Ранно, навременно откриване на бременността – къде е разположена бременността, дали е едноплодна или многоплодна, установяване на сърдечни пулсации.
  2.Оценка на състоянието на плода чрез т. нар. биофизикален профил – изследване на количеството околоплодна течност, степен на зрялост на плацентата, измервания за съответствие на гестационната възраст на плода. Наблюдението на бебето в реално време има невероятно позитивно емоционално въздействие върху родителите.
  3.Ултразвуковият преглед е в състояние да открие рано вродени фетални аномалии (особено несъвместими с живота), нарушения в нарастването на плода – забавяне или ускорен темп на растеж.
  Има три основни ехографски прегледа, които са важни за определяне доброто развитие на бебето: между 11 и 14 г. с. – скриниг за хромозомни аномалии чрез ехографски маркери, между 18 и 23 г. с. – фетална ехокардиография, ултразвукова оценка на дължината на маточната шийка, доплерово изследване на кръвътока между майката и плода, между 28 и 32 г. с. – оценка темпа на фетален растеж и развитие.
  45 дни преди вероятната дата на раждане, всяка работеща бременна жена получава в женската консултация болничен лист за майчинство, правят се последните лабораторни изследвания преди раждане – микробиологични изследвания на секрет от гърло, влагалищен секрет, изследва се чревно бацилоносителство. Това е времето, когато се провежда психопрофилактика за предстоящото раждане – разяснява се протичането на родовия процес, какво трябва да бъде поведението на бременната по време на раждане, дихателни упражнения и разбира се, обсъжда се начина на раждане.