Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Изследване на стерилитета при мъжа

Изследване на стерилитета при мъжа

Без цена

Изследване на стерилитета при мъжа

Най-общо причините за стерилитет от страна на мъжа са:
 
• първично увреждане на тестисите: генетични причини (синдром на Клайнфелтър), състояние след орхит, интоксикации (олово, кадмий), медикаменти (цитостатици, хормони), претопляне на тестиса (варикоцеле);
• вторично увреждане на тестисите: недостиг на хормони от предния дял на хипофизата, хиперпролактинемия;
• нарушения в облитерацията на семенните пътища: стенози или запушвания след аднексити, ретроградна еякулация.
  А. Причини за патологична спермограма
І. Олигозооспермия.
- хипоплазия на тестиса/атрофия, варикоцеле
- екзогенни нокси (никотин, медикаменти, токсини)
- компенсаторна реакция в резултат на много чести коитуси.

ІІ. Астенозоооспермия.
- дефекти в опашката на сперматозоида
- релативна андрогенна недостатъчност
- топлинни увреди (варикоцеле)
- токсини, медикаменти (например нитрофурантоин)
- аднексит
- стрес, идиопатичен синдром

ІІІ. Тератозооспермия.
- дефицит на сперматозоидите
- варикоцеле
- медикаменти
- стрес, идиопатичен синдром

ІV. Азооспермия.
- запушване на семепровода
- паренхиматозно увреждане на тестиса
- ретроградна еякулация
- андрогенна недостатъчност

Б. АНАМНЕЗА
Общи заболявания: разпитваме за ендокринни и обусловени от нарушения на обмяната на веществата, захарен диабет, чернодробни заболявания, хипертония, детски заболявания (орхит, заушка), високо задържани тестиси, рудиментарни тестиси, полово предавани болести, операции.
Професионална анамнеза: търсим информация за стрес, вредности от околната среда (лъчи, токсини, разтворители)
Сексуална анамнеза: оценяваме пубертета, честотата на коитусите, нарушения в потентността, продължителност на детското израстване, целенасочена кохабитация по време на овулация на партньорката.

В. ФИЗИКАЛЕН ПРЕГЛЕД
• Телесни пропорции с разпределение на мускулна и мастна тъкан;
• Окосмяване по главата, брадата, гениталиите и тялото;
• Граница на окосмяването в срамната област (хоризонтално равна - женски тип; триъгълна насочена към пъпа - мъжки тип);
• Пенис (големина, форма, размери), фимоза или малформации/хипоспадия;
• Положение, големина форма и консистенция на тестисите и епидидима (определяне на големината с орхидометър на Прадер);
• Изследване скротума - варикоцеле (недостатъчност на vena spermatica inferior);
• Ректално изследване с палпация на простатата;
• Изследване на гърдите за гинекомастия.

Г. ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ

1. Посткоитален тест (тест на Симс-Хънер)
Провежда се при съмнения за пенетрационни нарушения на спермата през цервикалния мукус. Периовулаторно се взема цервикален секрет по възможност по-високо от цервикалния канал 6-12 часа след коитус; прави се оценка на подвижността на сперматозоидите и техния брой под микроскоп (нативен препарат върху предметно стъкло 400-кратно увеличение).
Резултати: положителен - над 7 движещи се сперматозоида на зрително поле.
Ограничен: 2-6 движещи се напред;
Негативен: неподвижни или никакви.

2. Тест на Курцок-Милер ( кръстосан спермо-пенетрационен тест)
Тест с предметно стъкло за инвазивните възможности на сперматозоидите в цервикалната лигавица. Прави се при съмнение за спермални антитела в спермата или мукуса.
На датата на овулацията се аспирира цервикалната лигавица посредством туберкулинова спринцовка. Мукусът не трябва да съдържа сперматозоиди (3 дни въздържание).
Налага се на предметното стъкло и се покрива с друго предметно стъкло; добавя се сперма от партньора (може и дарителска). Оценява се инвазията напред на подвижните сперматозоиди в цервикалната лигавица.

Патологична находка - натрупване на неподвижни сперматозоиди на границата мукус-сперма или т.н. „шейкинг” (т.е.имобилизация на мястото или аглутинирани сперматозоиди в мукуса).

3. Анализ на спермата.
Еякулата нормално се състои от сперматозоиди и секрет от семенните мехурчета и простатата и в ограничена степен на булбо-уретралните жлези на Купър. Имайки предвид голяма индивидуалност на отклоненията, спермограмата трябва да се изследва най-малко в продължение на 3 месеца.
Получаването на еякулата става при стандартни условия: след сексуално въздържание 4-5 дни получаване на еякулат на мястото на изследването чрез мастурбация и събиране в стерилен съд (по изключение се допуска транспортиране на пробата до 1-2 часа).
 3.1. Физикално-химични параметри на спермалния анализ.
 3.2. Патологични находки.
 4. MAR-ТЕСТ (mixed -antiglobulin-reaction test)  определят се IgG -антитела.
Една капка пресен еякулат се смесва върху предметно стъкло с 1 капка IgG, покрит с латексов разтвор и 1 капка антисерум срещу човешки IgG. При наличие на антитела се стига до аглутинация чрез латексовите частици. Изчислява се процента подвижни сперматозоиди, по които са полепнали частици от латексов разтвор.
Оценка: над 40% - вероятен имунологичен фертилитет
10-40% - съмнение за имунологичен фертилитет
При положителни проби се провежда специфичен тест.

5. Пенетрак тест: изследва се спермалния мотилитет в стандартизирана говежда цервикална лигавица. Норма над 20мм.
 6. Микробиологични изследвания: при съмнение за аднексит (в спермограмата увеличени бактерии, левкоцити) или на прясна получена сперма или на простатен секрет (след ректален масаж на простатата)

7. Имунологични изследвания:
спермални автоантитела (IgG ) в серума и семенната плазма (при жената може да се стигне до образуване на изоантитела срещу сперматозоиди, така че последните да аглутинират -търсене на антитела в цервикалния секрет периовулаторно).

8. Ехография - при всеки оток на тестисите и епидидима, несигурна палпаторна находка, неясна гинекомастия и пролактинемия, повишен HCG.

9. Доплер - ехография: търси се варикоцеле и флебография с едновременно склерозиране.

10.Спермограма от урината: при съмнение за ретроградна еякулация.

11. Ретроградна уретерография, уретероскопия: при съмнение за органични промени (стриктури на уретрата, дивертикули, клапни малформации).

12. Биопсия на тестиси: при съмнение за азооспермия в резултат на запушване (при клинични нормални външни гениталии и хормонални стойности).

13. SCMC-test (спермо-цервикален-мукус тест) - измерва се способността на сперматозоидите да пенетрират взетата в стъклена капилярка периовулаторно цервикална лигавица. Спермата трябва да бъде получена най-много 2 часа преди началото на теста. След 2 часа се изследва наличността на придвижващи се напред сперматозоиди (прогресивен мотилитет), гъстотата на инвазията и дълбочина на пенетрацията.

14. Генетично изследване: при съмнение за Клайнфелтър (47, ХХУ) с ниски обеми на тестисите и увеличени гонадотропини.
Най-важен диагностичен критерий е спермограмата, като по нея се преценява терапевтичния резултат. Тъй като спермогенезата продължава 80 дни, терапевтичната контрола има смисъл след 3 месеца.

Д. Терапевтичния план включва медикаментозна терапия (андрогени при олиго- и тератозооспермия; антиестрогени при олигозооспермия; кортикостероиди при имунологично обусловен стерилитет; гонадотропини при доказана недостатъчност на тяхната продукция), оперативно лечение (при запушване на семепроводите, варикоцеле), инсеминация (при редуцирани качества на спермата с ОАТ; при нарушения в депонирането на спермата (генитални малформации, импотентност), спермални антитела).

Важна е все пак профилактичната терапия на фертилните нарушения при мъжа - фимоза, торзия на тестиса или задържане на тестиса над скротума, в първите години на живота.

Телефон за поръчка:
042/ 255 044
Мобилен телефон за поръчка:
0888 438 917