Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

4D ултразвук (ехография)

4D ултразвук (ехография)

Без цена

4D ултразвук (ехография)

4D ултразвуковото изследване (УЗИ) е уникален диагностичен метод в гинекологията. То намира широко приложение, както в подготовката за бременност на съвременната жена, така и при следене на бременност.
С появата на 4D УЗИ съвременната медицина направи огромна крачка. То значително повиши качеството на диагностика  като дава възможност на лекаря да следи развитието на различните части на плода (лицето, гръбначния стълб, крайниците) в обемно изображение, а също и да установи, незабелязани от други апарати, аномалии в развитието на плода.
При 4D УЗИ освен пола на детето си, бъдещите родители могат да наблюдават в реално време как то се обръща, как се движи, как се усмихва. Още по-впечатляващо е, че може да се види как се прозява, как гълта вода или си смуче палеца. 4D диагностиката дава възможност детето да бъде видяно в изображение, близко да фотографията, както и да се направи видеозапис на неговите движения. Резултатите от 4D ехографията могат да се получат на хартиен носител с приложена фотография или на CD/ DVD.

Телефон за поръчка:
032 /602 823
Мобилен телефон за поръчка:
0888 319 083