Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

3D ултразвук (ехография)

3D ултразвук (ехография)

Без цена

3D ултразвук (ехография)

Предимствата на 3D ултразвук са:
  -По- добро визуализиране на полови белези т.е. дава възможност за по-ранно определяне на пола на плода;
  -Могат да се видят по-добре вродени малформативни промени у плода – те ще бъдат очаквани в момента на раждането и съответно ще бъдат взети мерки за лечението им там където е възможно;
   -Ултразвукова диагностика на белезите за хромозомни дефекти в плода през първите три месеца на бременността;
   -Цветният доплер с много висока разделителна способност позволява разпознаването на много дребни части;
   -Виждат се в реално измерение някои от чертите на бебето(лице), което задоволява част от любопитството по отношение на това как ще изглежда детето след раждането.

Телефон за поръчка:
032 /602 823
Мобилен телефон за поръчка:
0888 319 083