Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Ултразвуков преглед през бременността

Ултразвуков преглед през бременността

Без цена

Ултразвуков преглед през бременността

Точният брой ултразвукови прегледи не е фиксиран, но не е нужно по време на една женска консултация да има много ехографии. Необходими са 4-5 основни прегледа и няколко допълнителни прегледи при определени оплаквания или патологични сътояния.

     1. През ранната бременност (Първи триместър):

Ехографският преглед има за цел да се потвърди нормална бременност:

- Установяване не интраутеринна бременност и изключване на извънматочна бременност.
- Установяване на ембрион със сърдечна дейност,
- Определеяне браоя на ембрионите (едноплодна или многоплодна бременност)
- Потвърждаване на гестационната възраст, на срока на бременността
- Ранен скрининг за аномалии 10-13+6 г.с

Ето и времето, в което могат да се установят ранните етапи на бременността.
- Плодният сак се вижда около 4.5 – 5 седмици след последната менструация.
- Ембрионът се установява в 5.5. – 6 гестацоионна седмица.
- Сърдечна дейност на плода може да се види 6-7 г.с.
- 10-13+6 г.с. се измерва дебелината на нухалната гънка (пространство пълно с течност на врата на ембриона) и наличието на назлна кост.
- Чрез ранно ултразвуково изследване на тялото на ембриона се определя срокът на бременността с голяма точност. Това е особено важно при нередовна менструация.
Колкото по-рано е направено измерването на ембриона и определянето на срока на бременността, толкова е по-точно. При точно измерена и уточнена гестационна възраст на плода в ранна бременност и определен вероятен срок за раждане, той не бива да се променя при следващи замервания.

     2. Втори тримесстър:

Ехографският преглед в този срок има за цел основно установяването на нормална бременност и откриването на вродени аномалии.

- Най важният ехографски преглед през този срок на бременността е прегледът за фетална морфология и вродени аномалии (18-23г.с.). В този период плодът е достатъчно зрял за да могат да се видят основните органи и анатомия на плода и съответно нарушенията им. Удачно е за това изследване да се използват и съвременните възможности на 3-D и 4-D ултразвука.
Освен това се оглежда:
- Разположението на плацентата
- Развитието и нарастванетона плода
- Може да се наложи измерване на маточната шийка при съмнение за цервикална недостатъчност.

При патология могат да се наложат допълнителни прегледи. Не всички аномалии на плода се виждат ехографски. Установяват се максимално до 80% от бебетата с аномалии, 20% могат да останат недиагностицирани. Затова при рискови жени нормалното ултразвуково изследване не изключва амниоцентезата. При установяване на патологични промени се препоръчва се амниоцентеза за хромозомен анализ.

     3. Трети триместър:

Основно се следи нарастването на плода, дали има изоставане в развитието, и състоянието му.

- Около 30 г.с. се измерват размерите на тялото на плода и се оценява размерът и теглото му и неговият растеж.
- При изоставане в растежа на бебето (интраутеринна ретардация, хипотрофия на плода) се налагат повече прегледи, за да се прецени развитието на плода в хода на бременността.
- Може да се наложат и доплерови прегледи, при хипотрофия на плода, прееклампсия и др. аномалии.
- През този период отново се уточнява разположението на плацентата. Съществено значение има ниско разположената плацента.
- Следи се състоянието на плода и дали има ефографски данни за страдание на плода.