Категории

Диагностициране на гинекологични заболявания

Проследяване на бременност и родилен процес

Профилактични гинекологични прегледи

Ултразвукови(ехографски) прегледи при гинеколог

Феталната ехокардиография (ФЕхоКГ)

Феталната ехокардиография (ФЕхоКГ)

Без цена

Феталната ехокардиография (ФЕхоКГ)

Специализирано ехографско изследване на сърцето на плода.

Вродените сърдечни аномалии са най-честите структурни дефекти у новороденото, които се наблюдават между 8 и 12 на 1000 раждания. От тях половината се определят като тежки, т.е. са несъвместими с живота и/или налагат хирургична корекция след раждането.

 Феталната ехокардиография (ФЕхоКГ) представлява високо специализирано ехографско изследване на сърцето на плода.

Най-рано ФЕхоКГ е възможно да се извърши към 14-15 г.с. чрез трансвагинално  (през влагалището) или трансабдоминално (през корема) ултразвуково изследване. В тези ранни гестационни срокове ФЕхоКГ е показана предимно при високо-рискови бременни – при вроден сърдечен порок на някой от родителите, при родено вече дете със сърдечна аномалия в семейството, при захарен диабет на бременната и др. Друго важно показание за извършване на ранна ФЕхоКГ представлява и увеличената нухална транслуценция на плода между 11-14 г.с.

В ранните гестационни срокове сърцето на плода е прекалено малко и подлежи на последващо развитие, поради което традиционно ФЕхоКГ се планира около 20-22 г.с. В хода на прегледа се прави оценка на четири-кухинната сърдечна сянка, както и на кръвоносните съдове, които влизат и излизат от сърцето на плода. В по-късните срокове на бременността извършването на ФЕхоКГ е напълно възможно (в някои случаи е дори задължително) и обикновено се повтаря между 28-32 г.с.
 Не всички вродени сърдечни аномалии обаче могат да бъдат диагностицирани преди раждането. Малките дефекти, които са сравнително чести, обикновено се пропускат пренатално. Съществуват редица сърдечни аномалии, които могат да бъдат диагностицирани единствено след раждането.Поради това вродените сърдечни малформации са едни от най-често пропусканите пренатално структурни дефекти.