Категории

RR холтер

Електрокардиография (ЕКГ)

Ехокардиография (ЕхоКГ)

Кардиологични прегледи

Холтер ЕКГ

Консултативен кардиологичен преглед

Консултативен кардиологичен преглед

Без цена

.Консултативен кардиологичен преглед.Консултативен кардиологичен преглед.

Телефон за поръчка:
032 / 603 929 , 032 /266 702 - домашен
Мобилен телефон за поръчка:
0888 / 238 798