Категории

Акцизи

Годишно приключване

ДДС

Регистрация на фирми в Търговския регистър

Социално осигуряване

Съставяне на финансов отчет

Текущо счетоводно обслужване

ТРЗ

ДДС

ДДС

Без цена

- Регистрация по ДДС
- Изготвяне и представяне на ДДС декларации в НАП
- Водене на ревизии
- Представителство
- Възстановяване на ДДС