Категории

Детска стоматология

Козметична (естетична) стоматология

Орална хирургия

Пародонтология

Протетична стоматология

Профилактични стоматологични прегледи и програми

Терапевтична стоматология

Коронки от металокерамика

Коронки от металокерамика

Без цена

Коронките от металокерамика са най-широко

използвани в стоматологията. Състоят се от

метално пънче (субструктура) от благородна или

неблагородна сплав както при металните корони,

но върху него се нанася химически свързана

супраструктура от керамика. Връзката помежду

им се осъществява чрез специален метален

окисен слой. Изолацията на метала се постига

чрез поставяне на опакери, които правят

конструкцията естетична,а това се дължи на 

надлежащата керамика,която може точно да

възпроизведе естествения цвят и форма на зъба.

Мобилен телефон за поръчка:
0898 713 154