Категории

Кардиологични изследвания

Кардиологични прегледи

02.Фетална ехокардиография

02.Фетална ехокардиография

Без цена

 
Това е специализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода с цел изключване или диагностициране на вродени сърдечни малформации (ВСМ).
 Скринингова фетална ехокардиография - извършва се на всички бременни като част от специализираните изследвания - Ехографски скрининг І триместър и Фетална морфология ІІ-триместър.
• По време на прегледа на феталната морфология ІІ триместър се прави базисна оценка на феталното сърце, включваща основните му структури, клапите и големите съдове. Задължително се изследват определен брой проекции на сърцето, с което се изключват значими малформации.

При констатирани отклонения, а също и при бременни с повишен риск от ВСМ на плода, се препоръчваразширена фетална ехокардиография. Тя е ултразвуково изследване на сърцето на плода, което се извършва от тясно профилиран специалист по детска кардиология с помощта на специални опции и режими на работа на апаратурата.