Категории

Сондиране и пробиване

Сондиране на твърдоскални почви

Сондиране на твърдоскални почви

Без цена

Цената на услугата подлежи на договаряне и е в зависимост от геологичните условия, дълбочината и диаметърът на пробивания отвор- кариери, автомагистрални и пътни участъци; 

- строителни площадки; 
- кариери, автомагистрални и пътни участъци; 
- сгради, съоръжения и други.

Мобилен телефон за поръчка:
0888 380 260