Image default
Без категория

Какви документи са необходими за регистрация на фирма?

Документите, необходими за регистрация на фирма, зависят от вида на фирмата, която искате да регистрирате.

Ето общ списък с най-важните документи:

1. Заявление за регистрация по образец:

 • Можете да го изтеглите от сайта на Агенцията по вписванията или да го получите на място от нейните офиси.

2. Устав на фирмата:

 • В него се описват основните цели и дейности на фирмата, както и правата и задълженията на членовете ѝ.
 • Можете да изготвите устав сами или да се обърнете към адвокат за помощ.

3. Протокол от учредителното събрание:

 • В него се записват решенията, взети на учредителното събрание, като например избор на управител, приемане на устав и др.

4. Декларация по чл. 13 от Търговския закон:

 • С нея декларирате, че не сте осъждани за престъпления, свързани с търговската дейност.

5. Декларация по чл. 141 от Търговския закон:

 • С нея декларирате, че не сте член на управителните органи на други търговски дружества, освен ЕООД.

6. Образец от подписа на управителя:

 • Необходимо е да е нотариално заверен.

7. Бележка за внесен капитал от банката:

 • В нея се удостоверява, че сте внесли минималния капитал, необходим за регистрация на фирмата.

Допълнителни документи, в зависимост от вида на фирмата:

 • За ЕООД: Не са необходими допълнителни документи.
 • За ООД:
  • Дружествен договор.
  • Решение за приемане на управление.
 • За АД:
  • Учредителен акт.
  • Протокол от Общото събрание на акционерите.
  • Решение за приемане на управление.

След като подготвите всички необходими документи, можете да ги подадете в Агенцията по вписванията.

Съвети:

 • Може да се обърнете към адвокат или счетоводител за помощ при регистрацията на вашата фирма.
 • На сайта на Агенцията по вписванията можете да намерите подробна информация за процеса на регистрация.
 • Заплащането на държавната такса за регистрация може да се извърши онлайн или в брой на касите на Агенцията по вписванията.
Виж още:  Намиране на работа в чужбина: Ръководство за амбициозни търсачи

Регистрацията на фирма е отговорна стъпка, но може да ви отвори врати към нови бизнес възможности.

Пожелаваме ви успех!

Related posts

Психологическите ползи от образователните играчки

Миланов

Иконите и тяхната роля за запазване на етническата идентичност: Разглеждане на изобразителното изкуство като културно наследство

Миланов

Онлайн пазаруване: Отворете врати към света на неограничени възможности

Миланов