Image default
Без категория

Разлика между нетно и бруто възнаграждение

Брутното възнаграждение е сумата, която работодателят Ви е задължен да Ви плати преди удръжки. Нетното възнаграждение е сумата, която Ви остава след удръжки за данъци, осигуровки и други задължения.

С други думи, брутното е „на хартия“, а нетото е „в джоба“.

Брутното и нетото възнаграждение са два ключови термина, свързани с работната заплата. Разбирането на разликата между тях е важно за всеки работещ човек, тъй като показва реалната сума, която получавате след удръжки.

Брутното възнаграждение е сумата, която работодателят е задължен да Ви плати преди удръжки. То може да включва:

Основна работна заплата: Това е фиксираната сума, за която сте се договорили с работодателя си.
Допълнителни възнаграждения: Те могат да бъдат за извънреден труд, нощен труд, работа в почивни и празнични дни, трудов стаж, професионален опит, и др.
Други: Тук могат да се включат бонуси, премии, 13-та и 14-та заплата, разходи за транспорт, храна, и др.
Нетното възнаграждение е сумата, която Ви остава след като от брутната Ви заплата са удържани всички задължителни и доброволни вноски:

Задължителни вноски:
Държавно обществено осигуряване (ДОО): Включва здравно осигуряване, пенсионно осигуряване и осигуровка за безработица.
Данък общ доход (ДОД): Прогресивен данък, който се изчислява върху облагаемия Ви доход.
Доброволни вноски:
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДЗПО): Може да Ви осигури по-висока пенсия в бъдеще.
Застраховки: Застраховка „Живот“, здравна застраховка, и др.


Позволява Ви да планирате бюджета си: Нетната заплата е сумата, с която реално можете да разполагате.
Помага Ви да сравните предложения за работа: Не е достатъчно да сравнявате само брутните заплати, трябва да вземете предвид и нетните.
Може да Ви помогне да преговаряте за по-висока заплата: Когато знаете как се изчислява нетната Ви заплата, можете да аргументирате по-добре исканията си.
Допълнителни ресурси:

Виж още:  Традиция и иновации в свирането на ирландска флейта

Related posts

Как да създадем образователни игри с помощта на рециклирани материали

Радостин Валеов

Психологическите ползи от образователните играчки

Радостин Валеов

 Скандинавски дизайн за банята: Идеи за функционалност и хармония

Радостин Валеов