Image default
Без категория

Регистрация на сдружение на етажната собственост: Стъпка по стъпка ръководство

Регистрацията на сдружение на етажната собственост (СЕС) е важна стъпка за управление на общите части на сградата и защита на интересите на собствениците. Ето стъпките, които трябва да предприемете:

1. Провеждане на учредително събрание:

 • Свикайте събрание на собствениците на етажна собственост.
 • Поканата за събранието трябва да съдържа:
  • Дата, час и място на провеждане.
  • Дневния ред, който задължително трябва да включва точка за учредяване на СЕС.
 • На събранието се избират:
  • Председател на СЕС.
  • Контролен съвет.
  • Приема се устав на СЕС.

2. Подготовка на документи:

 • Протокол от учредителното събрание.
 • Устав на СЕС.
 • Списък на собствениците, участващи в СЕС.
 • Декларация за приемане на устав на СЕС.

3. Подаване на документи:

 • Подайте документите в Агенцията по вписванията.
 • Може да го направите лично, чрез пълномощник или електронно.

4. Заплащане на държавна такса:

 • Заплатете държавна такса за вписване в регистъра на СЕС.

5. Получаване на удостоверение за вписване:

 • След одобрение на вашата заявка ще получите удостоверение за вписване в регистъра на СЕС.

Допълнителни стъпки:

 • Откриване на банкова сметка: СЕС е юридическо лице и е необходимо да има собствена банкова сметка.
 • Регистрация в НАП: СЕС е длъжно да се регистрира в НАП и да получи ЕИК.
 • Водене на счетоводство: СЕС е длъжно да води счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството.

Съвети:

 • Може да се обърнете към адвокат или счетоводител за помощ при регистрацията на СЕС.
 • На сайта на Агенцията по вписванията можете да намерите подробна информация за процеса на регистрация.
 • Задължително се запознайте с Закона за управление на етажната собственост, преди да регистрирате СЕС.

Регистрацията на СЕС е отговорност, но и възможност за по-добро управление на етажната собственост.

Виж още:  Традиционни български музикални инструменти: наследство и уникалност

Пожелаваме ви успех!

Related posts

Психологическите ползи от образователните играчки

Миланов

 Модерните бани – Пълен ръководител за създаване на съвременно баня пространство

Миланов

 Избор на подходящи обувки за предотвратяване на подхлъзвания и падания на работното място

Миланов