Category : Без категория

Без категория

Иконите и тяхната роля за запазване на етническата идентичност: Разглеждане на изобразителното изкуство като културно наследство

Радостин Валеов
История и значение на иконите Иконите, като част от визуалната култура, несъмнено прелитат през вековете със своята специфична символика....
Без категория

Как да създадем образователни игри с помощта на рециклирани материали

Радостин Валеов
Предимствата на образователните игри с рециклирани материали Образователните игри с рециклирани материали имат множество предимства за децата и за...