Home Page 11
Без категория

Иконите и тяхната роля за запазване на етническата идентичност: Разглеждане на изобразителното изкуство като културно наследство

Радостин Валеов
История и значение на иконите Иконите, като част от визуалната култура, несъмнено прелитат през вековете със своята специфична символика.